Etape

Etapa 1/2020 - Evaluarea parametrilor elastici și acustici ai viorilor românești, în corelație cu caracteristicile lor structurale și tehnologice specifice

Act 1.1 - Identificarea și stabilirea modelelor structurale (modelelor) și a proprietăților fizico-mecanice ale speciilor de lemn în conformitate cu cele patru clase de calitate ale viorilor (maestro (A), profesionist (B), student (C), școlar (D));

Act. 1.2. Diseminarea activităților din proiect

Etapa 2/2021 Analiza modală experimentală a modelelor demonstrative de viori cu caracteristici structurale și geometrice diferite de cele produse la partenerul economic

Act 2.1 - Analiza modala a corpurilor de vioară - modele existente versus modele innovative

Act 2.2 - Realizarea de modele experimentale de viori cu caracteristici structurale, geometrice și tehnologice diferite (clase de grosimi diferite și clase de calitate structurală diferită)

Act 2.3 - Dezvoltarea metodei experimentale pentru analiza dinamică a modelelor demonstrative comparativ cu modelele de patrimoniu

Act. 2.4. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor

Etapa 3/2022:  Elaborarea protocolului experimental privind testarea acustică in vitro (cameră anecoică) și in vivo a viorilor inovative (demonstrative) și de patrimoniu

Act. 3.1. Elaborarea protocolui experimental pentru testarea acustică in vivo (sala de spectacol) a viorilor de patrimoniu și demonstrative (stabilirea metodei și principiilor de măsurare, stabilirea mărimilor măsurate, pregătirea echipamentelor și lanțului de măsurare, elaborarea setului de parametrii variabili)

Act 3.2 - Elaborarea chestionarelor privind impresiile artistice produse de viorilor demonstrative și de patrimoniu

Act 3.3 - Realizarea testelor acustice in camera anecoida (in vitro) și intr-o sala de concerte (in vivo) a viorilor prin antrenarea unor specialiști din domeniul muzical care dețin viorile de patrimoniu.

Act 3.4 - Activități suport - Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor