MINOVIS

PN-III-P2-2.1-PED-2019-2148 Modele inovative de viori comparabile acustic și estetic cu viorile de patrimoniu - MINOVIS, contract nr. 568PED/2020

Durata de desfășurare: 24 luni (23.10.2020 – 23.10.2022)

Parteneri:

Universitatea Transilvania din Brașov (Coordonator) - director de proiect, conf. univ. dr. ing. STANCIU Mariana Domnica (Facultatea de Inginerie Mecanică)

Institutul Naționale de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Iași (P1) - responsabil proiect P1, dr. fiz. SAVIN Adriana

Gliga Instrumente Muzicale S.A., Reghin (P2) - responsabil proiect P2, ing. GLIGA Vasile Ghiorghe

Proiectul se încadrează în domeniul de prioritate publică Patrimoniu și identitate culturală, sub-domeniul Identitate culturală întrucât vizează pe de o parte conservarea meșteșugului de lutier, demonstrând prin mijloace și tehnici moderne, know-how-ul pe care vechii lutieri il aveau în alegerea lemnului pentru vioară, uscarea acestuia timp de câțiva ani, prelucrarea sortimentelor lemnoase până la obținerea acelei tonalități a instrumentului muzical pe care interpretul o evalua și o valorifica în activitățile sale culturale, cât și valorificarea tehnicii și științei în dezvoltarea unor modele inovative de viori.

157 2